Informacje ogólne o Urzędzie

Podstawowe informacje o gminie Skomlin
Rodzaj Gmina wiejska
Kod 98-346
Miejscowość SKOMLIN, ul. Trojanowskiego 1
Kontakt tel. +48 (0-43) 886-44-77
e-mail: sekretariat@skomlin.pl,
skrytka ePUAP: /ypy11c2x7p/skrytka
Wójt Grzegorz Maras
tel. (0-43) 886-44-77 w. 15
Sekretarz Jadwiga Kowalek
tel. (0-43) 886-44-77 w. 17
Przewodniczący Rady Jarosław Żółtaszek
tel. (0-43) 886-44-77 w. 16
Skarbnik Jadwiga Madeja
tel. (0-43) 886-44-77 w. 22

Numer konta bankowego
niezbędny w celu uiszczenia
opłaty skarbowej oraz podatków
i opłat lokalnych

Opłaty za odpady komunalne
należy dokonywać na indywidualne
konto każdego płatnika

85 9244 0003 4040 0039 2000 0060

Rachunek VAT

Dotyczy VAT'u z tytułu opłat za wodę i ścieki
oraz opłat za centralne ogrzewanie.

Należność główną z tytułu ww. opłat
należy uiszczać na konto:
85 9244 0003 4040 0039 2000 0060

Wzory formularzy płatności z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności:

Wzór 1

Wzór 2

12 9244 0003 4040 0039 2000 0210
Nr rachunku dla przelewów z krajów UE

IBAN: PL 85 9244 0003 4040 0039 2000 0060

BIC: GBWCPLPP

Strona WWW http://skomlin.pl
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego http://dziennik.lodzkie.eu
Dziennik Ustaw http://dziennikustaw.gov.pl
Monitor Polski http://monitorpolski.gov.pl