Pomieszczenia Urzędu Gminy w Skomlinie

PARTER

Pokój

Jednostka

Telefon

1

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego,

BHP i ppoż

(43) 886 44 77

wew. 20

2

Stanowisko ds. zamówień publicznych
i rozliczeń podatku VAT

Stanowisko ds. infrastruktury gospodarczej
i gospodarki komunalnej

(43) 886 44 77

wew. 20

3

Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

(43) 886 44 77

wew. 30

I PIĘTRO

Pokój

Jednostka

Telefon

4

SEKRETARIAT

Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Pomoc administracyjna

Radca prawny

(43) 886 44 77

(43) 886 44 78

5

WÓJT GMINY

(43) 886 44 77

wew. 15

6

Stanowisko ds. kadrowych
i archiwum zakładowego

Informatyk

(43) 886 44 77

wew. 16

7

Sekretarz Gminy

(43) 886 44 77

wew. 17

8

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

(43) 886 45 20

9

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(43) 886 45 20

11

Biuro projektu POKL

(43) 886 45 01

II PIĘTRO

Pokój

Jednostka

Telefon

14

Kierownik USC

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Stanowisko ds. obywatelskich i obronnych

Biuro Rady

(43) 886 44 77

wew. 26

15

Sala ślubów

16

Księgowość oświaty

(43) 886 44 77

wew. 25

17

Sala konferencyjna

18

Stanowisko ds. wymiar podatku

Księgowość podatkowa

Stanowisko ds. ewidencji opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne

(43) 886 44 77

wew. 28

19

Stanowisko ds. oświaty

(43) 886 44 77

wew. 11

22

Księgowość budżetowa

(43) 886 44 77

wew. 18

23

Skarbnik Gminy

(43) 886 44 77

wew. 22