główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA

Urząd Gminy Skomlin ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Załączniki:
Treść informacji 261 KB
Formularz wniosku 262 KB
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieluńskiego na 2020 rok

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż: samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 004, rok produkcji 1984.

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Skomlin o wydaniu decyzji zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716, 1696) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 1 213 KB
Treść obwieszczenia 253 KB
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 004, rok produkcji 1984.