główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Skomlin o wydaniu decyzji zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716, 1696) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 253 KB
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 004, rok produkcji 1984.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki:
Wniosek 45 KB
Treść zarządzenia 401 KB
artykuł nr 4

KOMUNIKAT

W sprawie uruchomienia syren alarmowych w celu uczczenia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Załączniki:
Treść komunikatu 203 KB
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia 379 KB