OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Skomlin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przyłączy wodociągowych na części działek nr. ewid. 2153, 2154, 2156, 1569/1 (obręb Skomlin) połozonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść obwieszczenia   198.575 KB

Zalecenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wieluniu dotyczące upałów

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia nr 66 prognozującego wystąpienie silnego upału na terenie powiatu wieluńskiego od godz. 12:00 dnia 10.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019, oraz zaleceń Wojewody Łódzkiego w związku z wydaniem ostrzeżenia II stopnia przed upałem zalecam:

-unikanie bezpośredniej ekspozycji na słońce;

-unikanie przebywania na zewnątrz, szczególnie w najbardziej upalnej porze dnia (między godziną 11.00 a 16.00);

-spożywanie dużej ilości wody,

- unikanie słodkich napojów oraz alkoholu;

- noszenie nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych;

-troska o dzieci, osoby starsze, samotne i niepełnosprawne (zwrócenie uwagi na potrzeby sąsiadów);

-troska o zwierzęta, zapewnienie im schronienia od słońca i dostępu do świeżej wody:

- planowanie podróży, jeśli to możliwe, na godziny popołudniowe;

-częstsze przerwy podczas podróży na regenerację;

-wietrzenie mieszkań w godzinach wieczornych i zamykanie okien w godzinach porannych;

-powstrzymanie się od uprawiania intensywnego sportu na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia;

-rozsądne gospodarowanie wodą – przeznaczanie jej tylko na potrzeby socjalno - bytowe, szczególnie w miejscach narażonych na suszę hydrologiczną lub niedobory wody związane z problemami infrastrukturalnymi;

- szukanie ochłody w pomieszczeniach klimatyzowanych.

Aleksandra Fajga

Dyżurny PCZK w Wieluniu

Tel 43 843 15 01

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Skomlin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przyłączy wodociągowych na części działek nr ewid. 2153, 2154, 2156, 1569/1 (obręb Skomlin) połozonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść obwieszczenia   223.075 KB

OGŁOSZENIE

Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Załączniki
Pełna treść ogłoszenia   8.028 MB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019.

Załączniki
Treść zarządzenia   291.937 KB
Treść ogłoszenia   1,010.870 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia   460.370 KB
Wniosek   45.000 KB
Informacja o przyznanych dotacjach   160.933 KB

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna dla mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2019 r.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego w 2019 r.

Załącznik

INFORMACJA

Informacja Zarządu Województwa Łódzkiego o zmianie regulaminu konkursu zamknietego dla naboru RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 dotyczącego odnawialnych żródeł energii.

Pełna Treść Informacji

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieluńskiego na 2019 rok.

Załączniki
Treść uchwały   2.076 MB

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o wydniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKOiD.6220.4.2018.TK.10 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E.

Załączniki
Treść obwieszczenia   417.052 KB

INFORMACJA

Urząd Gminy w Skomlinie informuje mieszkańców miejscowości Bojanów, Toplin i Ług iż w związku z prowadzonymi przez Zakład energetyczny pracami eksploatacyjnymi w dniu 11 grudnia (wtorek) 2018 roku w godzinach 8:00 - 14:00 nastapi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Załączniki
Treść informacji   210.478 KB

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Skomlin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN ze złączem kablowym na części działek nr ewid. 169, 114, 176 (obręb Maręże) położonych w Gminie Skomlin.

Załączniki
Treść obwieszczenia   241.834 KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji   201.885 KB

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wszczętego w dniu 09.10.2018r. na wniosek Powiatu Wieluńskiego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E.

Załączniki
Treść obwieszczenia   405.579 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowe elektroenergetycznej linii kablowej nN ze złączem kablowym na części działek nr ewid. 2646, 2305/7 (obręb Skomlin) położonych w Gminie Skomlin.

Załączniki
Treść ogłoszenia   247.097 KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji   202.740 KB

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mokrsko wydał postanowienie znak: GKOiD.6220.4.2018.TK.5 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km"

Załączniki
Treść obwieszczenia   394.254 KB

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km"

Załączniki
Treść obwieszczenia   499.683 KB

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o wszczęciu postępowania polegającego na "Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km"

Załączniki
Treść obwieszczenia   499.470 KB

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że została wydana decyzja nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN ze złączem kablowym na części działek nr ewid. 1569/1, 2152, 2153, 2648/1 (obręb Skomlin) położonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść decyzji   202.163 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że została wydana decyzja nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN ze złączem kablowym oraz wymianie słupa energetycznego nN na części działek nr ewid. 169, 114, 173 (obręb Maręże) położonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść decyzji   207.671 KB

OGŁOSZENIE

Integracja społeczności lokalnej poprzez budowę placu rekreacyjnego w miejscowości Wichernik, gmina Skomlin.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich na realizację zadania.

Załączniki
Informacja Wójta   189.640 KB
Dofinansowanie projektu - plakat   322.838 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN ze złącznim kablowym oraz wymianie słupa energetycznego nN na części działek ne ewid. 169, 114, 173 (obręb Maręże) położonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść obwieszczenia   249.043 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN ze złączem kablowym na części działek nr ewid. 1569/1, 2152, 2153, 2648/1 (obręb Skomlin) położonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść obwieszczenia   243.262 KB

OGŁOSZENIE

W sprawie zgłaszania strat w uprawach polowych poniesionych w wyniku suszy

Pełna treść informacji

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Skomlinie.

Załączniki
Pełna treść ogłoszenia   900.294 KB

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skomlinie.

Załączniki
Pełna treść ogłoszenia   901.832 KB

OGŁOSZENIE

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Urząd Gminy w Skomlinie uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak PO.RET.070.147.2.2018 KS z 10 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skomlin na okres 3 lat.

Zatwierdzona taryfa została ogłoszona w dniu 4 czerwca 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 12 czerwca 2018 roku.

Niniejszy komunikat stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Taryfy obowiązujące w okresie od 12.06.2018 do12.06.2021 na terenie Gminy Skomlin

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [zł]

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Nowa taryfa w okresie od 12.06.2018 do 12.06.2019

Nowa taryfa w okresie od 12.06.2019 do 12.06.2020

Nowa taryfa w okresie od 12.06.2020 do 12.06.2021

0

1

2

4

7

10

1

Grupa 1 – Mieszkańcy Gminy Skomlin korzystający z sieci wodociągowej

cena wody [zł/m3]

2,91

2,94

2,97

2

Grupa 2 - mieszkańcy Gminy Skomlin nie posiadający wodomierzy

cena wody [zł/m3]

8,64

8,64

8,64

3

Grupa 1 Mieszkańcy Gminy Skomlin podłączeni do kolektora sanitarnego (na podstawie ilości pobranej wody)

cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]

3,61

3,65

3,68

4

Grupa 2 Mieszkańcy Gminy Skomlin od których ścieki odbierane są wozem asenizacyjnym (na podstawie ilości odebranych ścieków)

cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]

4,70

4,70

4,70

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie odcinka linii SN pomiędzy odgałęzieniem na stację Wróblew Smugi 7-0121 do stacji Orzechowiec 7-0284 (budowa linii kablowej SN 15 kV, budowa słupów linii napowietrznej SN 15kV, budowa linii napowietrznej SN 15 kV) na części działek nr ewid. 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532 (obręb Wróblew) położonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść obwieszczenia   263.621 KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji   219.423 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

Załączniki
Treść ogłoszenia   1,020.416 KB
Treść zarządzenia   288.544 KB
Formularz oferty   85.757 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przyczepy ciężarowej marki SAM będącej własnością Gminy Skomlin, rok produkcji 1998.

Załączniki
Treść zarządzenia   226.912 KB
Treść ogłoszenia   363.519 KB
Regulamin przetargu   305.154 KB
Wzór oferty   180.422 KB

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Wieluńskiego Nr 1083/2013 z dnia 08.10.2013r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę składowiska odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest - obiekt kategorii XXII, wraz z drogą technologiczną, przenośną wagą do ważenia pojazdów, miejscem rozładunku odpadów, kontenerem magazynowym, toaletą przenośną i zbiornikiem na wodę o pojemności 1m3, zlokalizowanego na działce o nr geod. 1000, obręb Młynisko Wieś, gmina Biała.

Załączniki
Treść zawiadomienia   326.342 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia   409.171 KB

OGŁOSZENIE

Zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skomlin w 2017r." zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Budżet obywatelski

Możesz oddać głos na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Załączniki
PLAKAT INFORMACYJNY   147.746 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ewid. 361, 401 (obręb Brzeziny) położonych w gminie Skomlin, na części działki nr ewid. 56 (obręb Piaski) położonej w Gminie Wieluń.

Załączniki
Treść obwieszczenia   240.350 KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji   199.283 KB

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza

projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Załączniki
Ogłoszenie   312.074 KB
Projekt uchwały   6.602 MB
Projekt uchwały   6.602 MB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia   421.697 KB
Wniosek   45.000 KB

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej lini kablowej nn 0,4 kV na części działek nr ewid. 1470, 1471, 1508/2, 1507, 1508/1, 1501 (obręb 0012 Wróblew) położonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść obwieszczenia   244.610 KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji   196.796 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na części działek nr ewid. 123, 124, 106, 105, 33, 23, 15, 6, 7, 3 (obręb Wróblew) położonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść obwieszczenia   227.186 KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji   197.053 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym przepompowni na części działek nr ewid. 990, 583/1, 928 (obręb Wróblew) położonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść obwieszczenia   254.499 KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji   208.045 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na części działek nr ewid. 649, 325, 916, 878, 877 (obręb Toplin) położonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść obwieszczenia   216.604 KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji   187.435 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017.

Załączniki
Treść zarządzenia wraz z ogłoszeniem   1.292 MB
Formularz oferty   85.757 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia   427.896 KB
Wniosek   45.000 KB
Informacja o przyznanych dotacjach   184.169 KB

OGŁOSZENIE

Inwestor - Gmina Skomlin

Nazwa i zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skomlinie ”Całkowity koszt zadania - 249.917,63zł brutto.

Na realizacje tego projektu Gmina Skomlin pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji w łącznej wysokości 150.000,00zł, w tym: pożyczka w kwocie - 75.000,00 zł, dotacja w kwocie - 75.000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian wykuszu – 639,85m2ściany, 107,60 ościeża ,31,83m2 wykusz,
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy i piwnicy w gruncie – 204,76 ściany, 3,00m2
 • Ocieplenie stropodachu pełnego oraz stropodachu wykuszu – 358,28 m2
 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych – okna 19 szt, 20,86m2, okna w miejsce luksferów – 4 szt, 4,32m2, drzwi – 2 szt, 4,4m2
 • Ocieplenie stropu zewnętrznego – 31,83 m2,
 • Modernizacja instalacji grzewczej – 57 szt
 • Roboty ogólnobudowlane – kpl. 1
 • Audyt energetyczny i dokumentacja techniczna – kpl. 1

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

OBWIESZCZENIE

Zawiadamia się, że w dniu 16.09.2016r. została wydana decyzja nr 2/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie wylotów ścieków z rowów krytych (kanalizacji deszczowej) w ciągu drogi powiatowej Nr 4512E Toplin - Mokrsko.

Załączniki
Treść obwieszczenia   201.144 KB

INFORMACJA

OBWIESZCZENIE

W sprawie wszczęcia postępowania o w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie wylotów ścieków z rowów krytych (kanalizacji deszczowej) w ciągu drogi powiatowej Nr 4512E Toplin - Mokrsko.

Załączniki
Treść obwieszczenia   260.761 KB

OGŁOSZENIE

Inwestor - Gmina Skomlin

Nazwa i zadania inwestycyjne pn. „Założenie parku wiejskiego w miejscowości Skomlin” Całkowity koszt zadania - 38.014,28zł brutto.

Na realizacje tego projektu pozyskała środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji kwocie ogółem 14.856,00zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) zakup drzew i krzewów - 1618 szt

2) sadzenie drzew i krzewów – 1618 szt

3) ściółkowanie drzew i krzewów korą – 0,12 ha

4) wykonanie trawników – 0,73 ha

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Skomlin w roku 2016r pn.: "Rodzinny Piknik Rowerowy"

Załączniki
Pełna treść ogłoszenia   551.300 KB

OGŁOSZENIE

Informacja o przyznanych dotacjach klubom sportowym działającym na terenie Gminy Skomlin na 2016 rok.

Załączniki
Pełna treść informacji   184.721 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016.

Załączniki
Treść zarządzenia wraz z ogłoszeniem   1.242 MB
Wniosek   122.000 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia   414.366 KB
Wniosek   45.000 KB

INFORMACJA

Inwestor - Gmina Skomlin
Nazwa i zadania inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika z przyczepą, kosiarką samobieżną i kosiarką bijakową tylno-boczną do wykaszania poboczy i terenów zielonych w ciągach dróg na terenie gminy Skomlin”

Całkowity koszt zadania - 243.540,00zł brutto.
Na realizacje tego projektu pozyskała środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki kwocie ogółem 188.100,00zł


W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:
1. ciągnik rolniczy Ursus 8014H
2. przyczepa ciężarowa Ursus D 608
3. kosiarka samojezdna HUSQVARNA TC 338
4. Kosiarka bijakowa tylno – boczna SAMASZ KBRP 160

Zakupiony sprzęt przyczyni się do utrzymania rowów, poboczy i terenów zielonych w ciągach dróg na terenie gminy Skomlin w należytym stanie i pozwoli przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się chwastów i chorób roślinnych.

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 96/2015 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 grudnia 2015r. W sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Skomlinie.

Załączniki
Treść zarządzenia   194.704 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

1. Ciągnika rolniczego marki Ursus MF 255, rok produkcji 1988
cena wywoławcza brutto: 17.900zł

2. Ciągnika rolniczego marki Ursus C-360 1.6t, rok produkcji 1985
cena wywoławcza brutto: 8.200zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015r. w Urzędzie Gminy Skomlin,
ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin.

Załączniki
Treść ogłoszenia   395.763 KB
Treść zarządzenia   245.287 KB
Regulamin przetargu   339.032 KB
Wzór oferty   178.481 KB
Ursus MF 255 zdjęcie 1   177.593 KB
Ursus MF 255 zdjęcie 2   165.274 KB
Ursus MF 255 zdjęcie 3   179.743 KB
Ursus C 360 zdjęcie 1   183.269 KB
Ursus C 360 zdjęcie 2   164.025 KB
Ursus C 360 zdjęcie 3   180.076 KB

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 87/2015 Wójta Gminy Skomlin z dnia 27 października 2015 roku. W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2019

Załączniki
Treść zarządzenia   668.988 KB
Załącznik nr 1   35.000 KB
Załącznik nr 2   64.000 KB

OGŁOSZENIE

Inwestor - Gmina Skomlin

Nazwa i zadania inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika z przyczepą, kosiarką samojezdną i kosiarką bijakową tylno – boczną do wykaszania poboczy i terenów zielonych w ciągach dróg na terenie Gminy Skomlin” Całkowity koszt zadania - 214.600,00 zł netto.

Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ogółem 200.000,00zł w formie pożyczki.


Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji obejmuje :

1) zakup ciagnika – 1 szt

2) zakup przyczepy – 1 szt

3) zakup kosiarki samojezdnej – 1 szt

4) zakup kosiarki bijakowej tylno – bocznej – 1 szt

OGŁOSZENIE

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

Załączniki
Informacja dla rodziców   36.000 KB
Wniosek o dofinansowanie   57.000 KB

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 maja 2015r. O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie słupa SN, budowie linni kablowej SN, stacji transormatorowej napowietrznej słupowej SN/nN oraz przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo - pomiarowym dla potrzeb zasilania zakładu produkcyjnego - tuczarnie na części działek nr ewid. 2, 441, 479, 480, 650 (obręb 8 Skomlin) położonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść obwieszczenia   205.784 KB

OGŁOSZENIE

Gmina Skomlin informuje, że jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin. Całkowity koszt zadania wynosi 2.273.449,86 zł brutto. Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ogółem 851.514,00zł w tym w formie dotacji 425.757,00 zł, pożyczki 425.757,00zł

Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji obejmuje :

1) roboty ziemne, montażowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowej związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej

2) pompownie sieciowe – 1 szt

3) rurociagi tłoczne ø 90 – 1.876,45mb

4) sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur PCV ø 200 – 3.027,0 mb w tym: w miejscowosci Toplin – 1.851,50mb, w miejscowości Skomlin – 1.175,50mb

5) odgałęzienia od kanału grawitacyjnego do posesji zakończone studzienką lub zakorkowane w granicy posesji – 68 szt. o łącznej długości 1.314,20mb.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza III przetarg na sprzedaż lokalu usytuowanego w budynku administracyjno - mieszkalnym /I piętro/ położonym w Skomlinie przy ul. Trojanowskiego 3, dz. nr ewid. 1561/2, KW 00044331/6.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   348.207 KB
Treść ogłoszenia(pdf)   503.393 KB
Regulamin przetargu(pdf)   709.713 KB

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Skomlin z dnia 04.05.2015 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie słupa SN/nN oraz przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo - pomiarowym dla potrzeb zasilania zakładu produkcyjnego - tuczarnie na części działek nr ewid. 2, 441, 479, 480, 650 (obręb 8 Skomlin) położonych w gminie Skomlin.

Załączniki
Treść obwieszczenia(pdf)   265.310 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   425.241 KB
Wniosek(doc)   45.000 KB

OGŁOSZENIE

OSTRZEŻENIE Nr 3

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu

OSTRZEŻENIE Nr 3
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 09.01.2015 do godz. 22:00 dnia 09.01.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu. Wieczorem i na początku nocy wiatr będzie słabł.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Po przejściowym spadku prędkości wiatru w nocy, na sobotę prognozowany jest ponowny wzrost prędkości i wydanie kolejnego ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk: Lech Buchert
Godzina i data wydania: godz. 00:23 dnia 09.01.2015

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza II przetarg na sprzedaż lokalu usytuowanego w budynku administracyjno - mieszkalnym /I piętro/ położonym w Skomlinie przy ul. Trojanowskiego 3, dz. nr ewid. 1561/2, KW 00044331/6.

Załączniki
Treść ogłoszenia(pdf)   527.838 KB
Treść zarządzenia(pdf)   348.060 KB
Regulamin przetargu(pdf)   713.102 KB

OGŁOSZENIE

Nazwa zadania: „Modernizacja źródła ciepła oraz montaż układu grzewczego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Toplinie”

Wartość ogólna przedsięwzięcia : 113.887,36zł

Wysokość i forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dotacja w wysokości 75.000,00zł

Opis zakresu projektu, cele i korzyści z realizacji projektu: Zakres projektu będzie obejmował wykonanie źródła ciepła w oparciu o kocioł o mocy znamionowej 40,00kW opalany brykietem drzewnym, wykonanie nowego układu ogrzewania w budynku . W wyniku realizacji projektu zwiększy się bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej dla jednostki oraz poprawa stanu zdrowia mieszkańców związana ze znacznym ograniczeniem tzw. „niskiej emisji”. Aspektem społecznym planowanego zadania ekologicznego będzie wzrost integracji społecznej i podniesienie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat poszanowania energii.

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego z dnia 23 września 2014r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa drogi gminnej - ulicy Parkowej w miejscowości Skomlin wraz z budową zjazdów i kanalizacji deszczowej".

Załączniki
Treść obwieszczenia(pdf)   262.617 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu usytuowanego w budynku administracyjno - mieszkalnym /I piętro/ położonym w Skomlinie przy ul. Trojanowskiego 3, dz. nr ewid. 1561/2, KW 44331/6.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   350.369 KB
Załączniki do zarządzenia(pdf)   1.298 MB

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: "Budowa drogi gminnej - ulica Parkowa w miejscowości Skomlin wraz z budową zjazdów i kanalizacji deszczowej ".

Załączniki
Pełna treść obwieszczenia(pdf)   657.548 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skomlin, stronach nternetowych: www.skomlin.pl oraz www.bip.skomlin.akcessnet.net został umieszczony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   754.020 KB
Wykaz lokali mieszkalnych(pdf)   650.974 KB

OGŁOSZENIE

OSTRZEŻENIE Nr 23, IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 18:00 dnia 15.05.2014 do godz. 06:00 dnia 17.05.2014
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym.

Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm, miejscami do 50 mm.
Wiatr w porywach do 60 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Stopień i ważność ostrzeżenia mogą ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk: Leszek Szaradowski
Godzina i data wydania: godz. 13:30 dnia 14.05.2014

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Skomlinie informuje wszystkich rolników z terenu gminy Skomlin, iż w dniach 25 kwietnia (piątek) i 9 maja (piątek) 2014r od godziny 900 do 1300 przedstawiciele Izby Rolniczej w Wieluniu będą wypełniali wnioski o płatności obszarowe w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Skomlinie.

Załączniki
Pełna treść ogłoszenia(pdf)   512.873 KB

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Skomlinie w porozumieniu z jednostką posiadającą uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych opryskiwaczy w Wójcinie, w dniu 9 maja 2014r w godzinach od 800 do 1200 organizuje dla rolników z terenu Gminy Skomlin przegląd opryskiwaczy.

Załączniki
Pełna treść ogłoszenia(pdf)   886.702 KB

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Skomlinie podaje do wiadomości nowe terminy zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy.

Załączniki
Pełna treść informacji(pdf)   520.897 KB

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Skomlinie informuje wszystkich rolników z terenu gminy Skomlin, iż w dniu 18 kwietnia 2014r. (piątek) od godziny 900 do 1300 przedstawiciele Izby Rolniczej w Wieluniu będą wypełniali wnioski o płatności obszarowe na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Skomlinie (II piętro).

Załączniki
Pełna treść ogłoszenia(pdf)   527.731 KB

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Skomlinie informuje mieszkańców miejscowości Wróblew, Smugi, Złota Góra, Malinówka, Toplin i Zadole iż w związku z prowadzonymi przez Zakład Energetyczny pracami eksploatacyjnymi w dniu 8 kwietnia (wtorek) 2014 roku w godzinach 800 - 1500 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Załączniki
Pełna treść ogłoszenia(pdf)   399.422 KB

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Skomlinie informuje, że w dniu 2 kwietnia (środa) 2014r. w sołectwach Skomlin I, Skomlin II, Toplin i Bojanów oraz w dniu 3 kwietnia 2014 (czwartek) w sołectwie Skomlin II w związku z prowadzonymi przez Zakład Energetyczny pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Załączniki
Pełna treść ogłoszenia(pdf)   506.142 KB

OGŁOSZENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu prowadzi akcję promującą składanie zeznań podatkowych przez internet.


W ramach akcji w dniu 22.03.2014r. (sobota) w godzinach od 9:00 do 13:00 w budynku Urzędu Gminy Skomlin pracownicy Urzędu Skarbowego w Wieluniu będą pełnić dużur i służyć pomocą przy wypełnianiu i wysyłaniu zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z elektronicznej formy wysyłki zeznań podatkowych za 2013 rok korzystając z portalu www.e-deklaracje.gov.pl.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 43 8864477, email: sekretariat@skomlin.pl.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Skomlin w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skomlin w 2014 r. Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIE

Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest na terenie posesji w Gminie Skomlin.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Skomlin w roku 2014

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skomlinie prowadzi nabór uczestników do realizowanego w 2014r. projektu systemowego pn. „Teraz My – aktywna integracja w gminie Skomlin”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki
Treść ogłoszenia(pdf)   237.825 KB
Ankieta rekrutacyjna(pdf)   380.981 KB
Ankieta rekrutacyjna(doc)   198.500 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   512.289 KB
Wniosek(doc)   31.000 KB

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Skomlin podaje do wiadomości kalendarze zbiórki odpadów na 2014 rok.

Załączniki
Kalendarz pt1(pdf)   492.446 KB
Kalendarz pt3(pdf)   500.546 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza V rokowania na sprzedaż lokalu usytuowanego w budynku administracyjno - mieszkalnym /I piętro/ położonym w Skomlinie przy ul. Trojanowskiego 3, dz. nr ewid. 1561/2, KW 44331/6.

Załączniki
Treść ogłoszenia(pdf)   1.532 MB
Treść zarządzenia(pdf)   932.718 KB
Regulamin rokowań(pdf)   2.434 MB

Badanie satysfakcji klientów urzędu

Uprzejmie informujemy, że za zgodą i wiedzą tutejszego Urzędu Gminy ankieterzy Firmy BIOSTAT realizują badanie, którego celem jest identyfikacja potrzeb oraz poziomu satysfakcji klientów Urzędów jednostek samorządu terytorialnego: Starostwa Poddębickiego, Urzędu Gminy Świnice Warckie, Urzędu Gminy Skomlin oraz Urzędu Gminy Zapolice.

Załączniki
List polecający(doc)   134.000 KB
List polecający(pdf)   60.489 KB

OGŁOSZENIE

EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Skomlin odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa.

Załączniki
Harmonogram zbiórki odpadów(doc)   208.000 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza IV rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku administracyjno - mieszkalnym /I piętro/ położonym w Skomlinie przy ul. Trojanowskiego 3, dz. nr ewid. 1561/2, KW 44331/6.

Załączniki
Treść ogłoszenia(pdf)   183.896 KB
Treść zarządzenia(pdf)   112.396 KB
Regulamin rokowań(pdf)   281.600 KB

OGŁOSZENIE

PRZEZNACZENIE POJEMNIKÓW

Pojemniki na

Odpady komunalne

Pojemniki

na szkło

Pojemniki na

surowce suche

Wolno

wrzucać

Nie wolno

wrzucać

Wolno

wrzucać

Nie wolno

wrzucać

Wolno

wrzucać

Nie wolno

wrzucać

komunalne nieczystości stałe pozostałe po segregacji

gruzu, ziemi, żużla, gorącego popiołu, gałęzi, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych i medycznych, baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek, sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów

opakowania szklane bez zawartości, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, butelki, słoiki, flakony

Opakowań szklanych z zawartością, szkła nieprzeźroczystego, szkła okiennego, szkła klejonego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, szyb, porcelany, talerzy, żarówek, zniczy, donic, termometrów

czyste opakowania z : tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po kefirach i jogurtach, folię opakowaniową, gazety, papier do pisania, puszki i folię aluminiową, złom metali kolorowych, czyste kartoniki po sokach, napojach i produktach mlecznych

Odpadów organicznych, opakowań zawierających substancje organiczne, tekstyliów, odzieży, popiołu, szkła, porcelany, worków po nawozach, sznurków, folii ogrodniczej, odpadów budowlanych, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, żarówek, świetlówek, baterii, pojemników po olejach i farbach, opakowań po lekarstwach, odpadów z samochodów, sprzęty RTV i AGD

Informacje dla właściciela nieruchomości:

 • Odbiór odpadów z Państwa posesji odbywa się w godzinach od 6:00 do 22:00.

 • Pracownicy Spółki EKO-REGION nie mają wstępu na posesję; w dniu odbioru odpadów pojemniki należy wystawić przed posesję

  oraz umożliwić dostęp do pojemników w pergolach.
 • Nie należy dopuszczać do przepełnienia pojemników; pojemnik należy wypełnić tylko do wysokości ograniczanej zamkniętą klapa pojemnika.

 • Pozostawienie nadmiaru odpadów przy pojemnikach będzie zgłoszony do gminy.

 • Brak właściwej segregacji odpadów będzie skutkował naliczeniem przez Gminę wyższej stawki za odbiór odpadów.

 • Właścicielem pojemników jest EKO-REGION Sp. Z o. o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, 97-400, Tel. 44 633-08-15.

 • Pojemniki są użyczone właścicielowi nieruchomości na czas obowiązywania umowy przetargowej zawartej przez Spółkę z Gminą.

OGŁOSZENIE

Gmina Skomlin informuje że zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie" której całkowita wartość wynosi 3.228.810,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ogółem 685.811,10 zł w tym w formie dotacji 200.000,00 zł, pożyczki 200.000,00 zł, umorzeń 285.811,10

Przepustowość realizowanej oczyszczalni wynosi 380m3.Oczyszczalnia ta z dwoma nowoczesnymi reaktorami będzie oczyszczać ścieki i usuwać z nich szkodliwe dla środowiska związki azotu i fosforu. Istniejący zbiornik reaktora został wykorzystany do oczyszczania wstępnego maksymalnych dopływów ścieków wraz z dopływem ścieków deszczowych oraz zwiększonym awaryjnie dopływem ścieków surowych. Przelewem awaryjnym podawane są do istniejącego zbiornika reaktora, tam wstępnie oczyszczone, a następnie zwrócone z powrotem na pompownię główną i przepompowane do zbiornika reaktorów głównych gdzie oczyszczą się do stopnia pozwalającego na odprowadzenie ich do rowu zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów. Zakres zrealizowanych prac obejmował następujące roboty:

a) roboty budowlane - punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, pompownia ścieków surowych, zbiornik osadu, pompownia ścieków deszczowych, studnia pomiarowa, wiata agregatu, bioreaktor, budynek,

b) roboty sanitarne w zakres których wchodzą następujące prace – instalacja wentylacji, ogrzewania, wewnętrznych i zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) roboty elektryczne – tj. wykonanie zasilania i oświetlenia, rozdzielni TA-01, instalacji odgromowej, , badań i pomiarów, oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego,

d) dostawa urządzeń technologicznych i wyposażenia wraz z montażem i rozruchem technologicznym,

e) zagospodarowanie terenu ( wykonanie dróg wewnętrznych i placu manewrowego, bramy wjazdowej , miejsc gromadzenia odpadów technologicznych, ogrodzenia

Zrealizowany projekt ma na celu poprawę infrastruktury technicznej, poprawę warunków zdrowotnych i środowiskowych w gminie i regionie oraz zmniejszenie różnic w rozwoju ekologicznym pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. Realizacja zadania jest spójna z celami zapisanymi w Planie Rozwoju Lokalnego. Zadanie ma pełną akceptację społeczności lokalnej.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Załączniki
Kalendarz pt - 1(pdf)   485.759 KB
Kalendarz pt - 3(pdf)   498.650 KB

OGŁOSZENIE

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

 1. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 będą objęci:

 • uczniowie klas I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), czyli 539 zł netto na osobę w rodzinie,

 • uczniowie klas II, III i V szkoły podstawowej pochodzący z rodzin spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182), czyli 456 zł netto na osobę w rodzinie,

 • uczniowie niespełniający kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu np. ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, zdarzenia losowego, długotrwałej lub ciężkiej choroby, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,

 • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2013/2014 do szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 1. Dofinansowanie do zakupu podręczników będzie wynosić:

 • 225 zł dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej,

 • 325 zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

 • 350 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum.

 1. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 2. Wniosek składa się do dyrektora Zespołu Szkół w Skomlinie do 31 lipca (w sekretariacie szkoły).

 3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

 4. Jeżeli rodzina ucznia klasy I szkoły podstawowej korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

 6. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników do przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

 7. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub rachunek.

 8. Faktura na zakup podręczników musi być wystawiona osobno na każdego ucznia.

 9. Druki wniosku są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Skomlinie i Zespołu Szkół w Skomlinie.

Załączniki
Druk wniosku o dofinansowanie(doc)   57.000 KB

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza III rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku administracyjno - mieszkalnym /I piętro/ położonym w Skomlinie przy ul. Trojanowskiego 3 dz. nr ewid. 1561/2, KW 44331/6.

Załączniki
Treść ogłoszenia(pdf)   296.532 KB
Regulamin rokowań(pdf)   415.257 KB
Informacja o wynikach rokowań(pdf)   64.471 KB

OGŁOSZENIE

Od kwietnia 2013 roku został uruchomiony „System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin”.

Link do portalu - http://skomlin.e-mapa.net/

Internetowy serwis mapowy utworzony w ramach projektu realizowanego przez Urząd Gminy Skomlin - "Sprawdź i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udostępniający dane przestrzenne przy pomocy przeglądarki internetowej, dający możliwość w szybki i prosty sposób skorzystania z wielu informacji. System Informacji Przestrzennej to przejrzysta forma graficzna mapy, interaktywność oraz dostęp do danych przestrzennych z każdego miejsca na świecie, w którym jest dostęp do Internetu.

Zapraszamy do korzystania z serwisu.

KOMUNIKAT

Załączniki
UCHWAŁA NR XXIV/128/2012 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skomlin(pdf)   190.002 KB
UCHWAŁA NR XXIV/129/2012 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych(pdf)   98.404 KB
UCHWAŁA NR XXIV/130/2012 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty(pdf)   91.665 KB
UCHWAŁA NR XXV/143/2013 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Skomlin(pdf)   513.690 KB
UCHWAŁA NR XXV/144/2013 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(pdf)   96.280 KB
WZÓR DEKLARACJI(doc)   96.500 KB
WZÓR DEKLARACJI(pdf)   505.663 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Skomlin w roku 2013

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin podaje do wiadomości treść zarządzenia w sprawie przyznania dotacji celowej klubom sportowym na 2013 rok.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   85.452 KB

OGŁOSZENIE

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa", podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Skomlin.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza II rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku administracyjno - mieszkalnym /I piętro/ położonym w Skomlinie przy ul. Trojanowskiego 1 dz. nr ewid. 1561/2, KW 44331/6.

Załączniki
Treść ogłoszenia(pdf)   601.617 KB
Regulamin rokowań(pdf)   742.163 KB
Informacja o wyniku rokowań(pdf)   242.376 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   187.035 KB
Wniosek(doc)   30.500 KB

OGŁOSZENIE

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa", podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Skomlin.

OGŁOSZENIE

PASZPORT POZA MIEJSCEM MELDUNKU
Od 17 stycznia 2013 r. wniosek o paszport złożymy u dowolnego wojewody na terenie kraju
Paszport lub paszport tymczasowy będziemy mogli odebrać w dowolnym wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego na terenie kraju. Od 17 stycznia 2013 r. wniosek o paszport złożymy i gotowy dokument odbierzemy w najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym. Teraz wniosek o paszport składamy w urzędzie, ze względu na miejsce zameldowania. Ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, która reguluje te kwestie, została opublikowana 17 grudnia br. w Dzienniku Ustaw. Od 17 stycznia 2013 r., aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego nie będziemy musieli jechać do punktu paszportowego, właściwego według miejsca zameldowania. Będziemy mogli go złożyć w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju, na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbierzemy także gotowy dokument. Obecnie dokumenty paszportowe wydawane są przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o paszport, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Nowością jest możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje dokument w nagłych przypadkach, związanych ze swoją pracą (na przykład nieplanowana wcześniej podróż służbowa). Teraz o taki paszport mogą ubiegać się m.in. osoby, które utraciły dokument paszportowy podczas podróży, czy w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.
Dodatkowe informacje o paszportach
Gdzie można złożyć wniosek o paszport i odebrać gotowy dokument?
Wniosek o paszport i paszport tymczasowy będzie można złożyć w dowolnym wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania. Gdy przebywamy za granicą, taki dokument możemy otrzymać za pośrednictwem konsulatu.
Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać paszport?
Aby otrzymać paszport należy w wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego złożyć wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, jedną kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii, a także dowód uiszczenia opłaty paszportowej lub przedstawić do wglądu dokument uprawniający do ulgi lub zwolnienia z opłaty. Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście, z wyjątkiem wydania paszportu m.in. osobie małoletniej – wówczas składają go rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Gotowy paszport odbiera się osobiście w wydziale paszportowym, w którym został złożony wniosek. Przy odbiorze dokumentu przedstawia się także dotychczas posiadany paszport, w celu jego anulowania.
Jak otrzymać paszport za granicą?
Aby otrzymać polski paszport za granicą, należy - jak dotychczas - zgłosić się do polskiego konsula i złożyć dokumenty, o których mowa powyżej.
Ile kosztuje wydanie paszportu w kraju?
Opłata za wydanie paszportu ważnego 10 lat wynosi 140 zł. Natomiast m.in. emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, uczniowie od 13. roku życia i studenci, a także osoby przebywające w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczych, czy korzystające z pomocy społecznej – za paszport z 50% ulgą zapłacą 70 zł. Małoletnim do 13. roku życia paszport jest wydawany za opłatą wynoszącą 30 zł. Za paszport nie płacą osoby, które m.in. mają ukończone 70 lat. Za paszport tymczasowy zapłacimy 30 zł.
Ile wynosi czas oczekiwania na paszport?
Czas oczekiwania na paszport w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni.
Co warto jeszcze wiedzieć?
Paszport wydawany jest na jedną osobę. Paszport jest ważny 10 lat od daty wydania dla osób powyżej 13 roku życia, a 5 lat dla dzieci do 13 roku życia. Natomiast paszport tymczasowy jest ważny nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

OGŁOSZENIE

MELDUNEK – JEDNA WIZYTA W URZĘDZIE

Od 2013 r. ułatwienia w kwestiach meldunkowych

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym będziemymogli załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Od Nowego Roku nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie będziemy podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej. Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2013 r. zniesione zostaną niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Zgodnie z nowymi przepisami nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Od Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku, nie będzie obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zniesione zostaną również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. grzywna. Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni. Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące. Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy. Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie będą mieli obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie będzie także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 roku.

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skomlinie w wymiarze 1/4 etatu.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku administracyjno - mieszkalnym /I piętro/ położonym w Skomlinie przy ul. Trojanowskiego 3.

Załączniki
Treść ogłoszenia(pdf)   520.258 KB
Treść zarządzenia(pdf)   307.732 KB
Regulamin rokowań(pdf)   722.040 KB

OGŁOSZENIE

Projekty uchwał w załącznikach:

OGŁOSZENIE

Gmina Skomlin informuje że jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie" której całkowita wartość wynosi 3.228.810,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ogółem 400.000,00 zł w tym w formie dotacji 200.000,00 zł, pożyczki 200.000,00 PLN.

Przepustowość realizowanej oczyszczalni wynosi 380m3.Oczyszczalnia ta z dwoma nowoczesnymi reaktorami będzie oczyszczać ścieki i usuwać z nich szkodliwe dla środowiska związki azotu i fosforu. Istniejący zbiornik reaktora zostanie wykorzystany do oczyszczania wstępnego maksymalnych dopływów ścieków wraz z dopływem ścieków deszczowych oraz zwiększonym awaryjnie dopływem ścieków surowych. Przelewem awaryjnym podawane będą do istniejącego zbiornika reaktora, tam będą wstępnie oczyszczone, a następnie zwrócone z powrotem na pompownię główną i przepompowane do zbiornika reaktorów głównych gdzie oczyszczą się do stopnia pozwalającego na odprowadzenie ich do rowu zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie następujących robót:

a) roboty budowlane - punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, pompownia ścieków surowych, zbiornik osadu, pompownia ścieków deszczowych, studnia pomiarowa, wiata agregatu, bioreaktor, budynek,

b) roboty sanitarne w zakres których wchodzą następujące prace – instalacja wentylacji, ogrzewania, wewnętrznych i zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) roboty elektryczne – tj. wykonanie zasilania i oświetlenia, rozdzielni TA-01, instalacji odgromowej, , badań i pomiarów, oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego,

d) dostawa urządzeń technologicznych i wyposażenia wraz z montażem i rozruchem technologicznym,

e) zagospodarowanie terenu ( wykonanie dróg wewnętrznych i placu manewrowego, bramy wjazdowej , miejsc gromadzenia odpadów technologicznych, ogrodzenia

Realizowany projekt ma na celu poprawę infrastruktury technicznej, poprawę warunków zdrowotnych i środowiskowych w gminie i regionie oraz zmniejszenie różnic w rozwoju ekologicznym pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. Realizacja zadania jest spójna z celami zapisanymi w Planie Rozwoju Lokalnego. Zadanie ma pełną akceptację społeczności lokalnej.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   249.416 KB
Wykaz nieruchomości(pdf)   147.017 KB

OGŁOSZENIE

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

OGŁOSZENIE

Prace leczniczo-konserwacyjne pomników przyrody rosnących na terenie gminy Skomlin Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

OGŁOSZENIE

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa", podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Skomlin.

OGŁOSZENIE

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych /w świetle znowelizowanych od 1 września 2012 roku przepisów (art. 70b ustawy o systemie oświaty)

Ważne informacje:

Nowelizacja przepisów powoduje, iż pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych musi dodatkowo do wniosku (od sierpnia 2012 r.) dołączyć dwa dokumenty:

1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania nr 2);

2. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk oświadczenia do pobrania nr 3).

Należy pamiętać:

1. Dzień udzielenia pomocy „de minimis”, to dzień wystawienia decyzji (powoduje to, iż pracodawca składający wniosek od sierpnia br., jest zobowiązany złożyć również dokumenty o których mowa powyżej).

2. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie może być pracodawcy udzielona.

W celu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracodawca składa wniosek z załączonymi dokumentami (druk do pobrania nr 1) w formie podania w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

Do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

2. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, ewentualnie zasadniczej szkole zawodowej);

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

4. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;

5. Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);

6. Kopię świadectwa pracy oraz świadectwa pracy od poprzednich pracodawców młodocianego w przypadku zmiany w trakcie kształcenia.

7. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;

oraz dodatkowo (od sierpnia 2012) w związku z zaliczaniem dofinansowania kształcenia młodocianych do pomocy de minimis (ust.11 w nowelizowanym art. 70b ustawy o systemie oświaty):

8. Wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania nr 2);

9. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk oświadczenia do pobrania nr 3).

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych.

Załączniki
Treść ogłoszenia(pdf)   266.317 KB

OGŁOSZENIE

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa", podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Skomlin.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wynikach przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Trojanowskiego 3, 98-346 Skomlin.

Załączniki
Treść ogłoszenia(pdf)   151.589 KB

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej już po raz szósty przyjęło zaproszenie do udziału w programie „Stypendia pomostowe”, który ma na celu umożliwienie zdolnej młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na podjęcie studiów. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy spełnić marzenia ambitnej młodzieży o zdobyciu wyższego wykształcenia. Udział w programie XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych (Segment II) stwarza młodym ludziom warunki do osobistego rozwoju, tworzenia kapitału społecznego i budowania postaw obywatelskich od czego niewątpliwie zależy powodzenie w dorosłym życiu.

Załączniki
INFORMACJA(doc)   53.500 KB
Oświadczenie do wniosku(doc)   48.500 KB
Wniosek o rekomendację(doc)   31.000 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

OGŁOSZENIE

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa", podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Skomlin.

OGŁOSZENIE

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”

Załączniki
Informacja dla rodziców(doc)   37.500 KB
Wniosek(doc)   56.500 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   164.124 KB
Treść ogłoszenia(pdf)   281.051 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza drugi przetarg ustny ogranoczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1641/7 o pow. 0,0267 ha położonej w miejscowości Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   230.188 KB
Treść ogłoszenia(pdf)   220.184 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza przetarg ustny ogranoczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1641/7 o pow. 0,0267 ha położonej w miejscowości Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   337.852 KB
Treść ogłoszenia(pdf)   351.114 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Skomlin w roku 2012

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Skomlin w roku 2012

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na 2012 rok


Informuje się, iż został przygotowany projekt Programu Współpracy Gminy Skomlin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012.
Projekt przedkładamy do konsultacji , które zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania , które odbędzie się w dniu
28 listopada 2011r. (poniedziałek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Skomlin.

Do dnia spotkania, uwagi i opinie do projektu Programu można składać:
- na piśmie, w sekretariacie w Urzędzie Gminy Skomlin,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej : sekretarz@bip.skomlin.akcessnet.net

Załącznik:
Projekt Programu Współpracy

Załączniki
Załącznik - program(doc)   60.500 KB

OGŁOSZENIE

Zadanie pod nazwą Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skomlin z dostosowaniem inwentaryzacji do aktualnych wymagań prawnych oraz prognozą oddziaływania na środowisko” zostało współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

OGŁOSZENIE

Nowy samochód bojowy marki Ford dla OSP Toplin został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Zarządu Głównego OSP w Warszawie, Urzędu Gminy w Skomlinie i wkładu własnego jednostki OSP Toplin.

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 255/2011 Wojewody Łódzkiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 01 sierpnia /poniedziałek/ 2011r. o godz. 1700 na terenie gminy Skomlin zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych polegająca na wyemitowaniu modulowanego dźwięku syren w okresie jednej minuty.

W ramach treningu zostanie przeprowadzony test słyszalności syren.

Wójt Gminy Skomlin

Grzegorz Maras

Zapytanie ofertowe

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach realizowanego projektu systemowego „Teraz My – aktywna integracja w gminie Skomlin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki
Zapytanie Ofertowe(pdf)   170.243 KB
Załącznik(pdf)   144.998 KB

INFORMACJA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

INFOMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.”

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych!!!

Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.

Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.

800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,

224444777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych opłatny zgodnie z cennikiem operatora.

Jednocześnie uprzejmie informuje, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Skomlin ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją nowych zadań stojących przed Terenowymi Organami Administracji Wojskowej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w SIERADZU prowadzi nabór do ochotniczych form służby wojskowej między innymi takich jak Służba Przygotowawcza umożliwiająca wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych, a następnie do zawodowej służby wojskowej. Więcej informacji na stronie WKU Sieradz: www.sieradz.wku.wp.mil.pl.

ZAPRASZAMY!!!

OGŁOSZENIE

2,5 mln złotych na zabytki w województwie łódzkim

Z inicjatywy Marszałka Witolda Stępnia, Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę zwiększającą pulę środków przeznaczonych na przywracanie świetności najcenniejszym obiektom w regionie. Tym samym, w bieżącym roku, budżet konkursu na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego zasili dodatkowe pół miliona złotych.
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
Zainteresowane osoby mogą składać aplikacje do dnia 8 kwietnia br.
Celem przyznania dotacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego w regionie łódzkim
i promowanie dziedzictwa wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.
Priorytetowo będą traktowane prace lub roboty budowlane przy najcenniejszych zabytkach
w skali kraju i regionu, wskazanych w Wojewódzkim programie opieki nad zabytkami
w województwie łódzkim, znajdujących się na szlakach turystycznych: Szlaku Bursztynowym oraz W centrum Polski, wzbogacających ofertę turystyczną i kulturalną województwa łódzkiego.
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu, które odbędzie się w dniu 16 marca br. o godz. 13.00
w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 8 (I piętro).
Program spotkania obejmuje:
omówienie regulaminu konkursu,
szczegółowe omówienie wzoru wniosku,
praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosku,
zasady rozliczania dotacji.
Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne są na stronie: www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia, Komunikaty – Konkursy). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42 291 98 27 i 42 291 98 26.
Załączniki
formularz-spotkanie informacyjne(doc)   158.500 KB

OGŁOSZENIE

Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Wojewoda Łódzki po raz drugi wspólnie organizują Konkurs „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011” .


Konkurs organizowany jest od 2004 roku.
Od roku 2010 jej fundatorami są jednocześnie Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego. Porozumienie to dodatkowo podniosło jej
i tak już wysoką rangę. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim
i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem
w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie
i rozwój gospodarczy województwa.


Nagroda Gospodarcza 2011 - VIII edycja


Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 kwietnia 2011 r. (piątek, godz. 16.00)

Uroczysta Gala/ogłoszenie wyników: 21 czerwca 2011 r.

Sekretariat Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2011:
Łódzki Urząd Wojewódzki, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel. (42) 664-10-94, faks (42) 664-11-37, (42) 664-15-00, (42) 664-10-88),


a także na stronach internetowych:
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi -
www.lodzkie.eu
i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
www.lodzkie.pl

(banery „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2010”).

Na stronach znajdują się materiały do pobrania.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w roku 2011

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011

Załączniki
Pełna treść ogłoszenia(pdf)   493.896 KB
Wzór oferty(rtf)   129.991 KB

Ogłoszenie - KAMIENNE ARCHIWUM ZIEMI

Szanowni Państwo!

Jak co roku i€“ tym razem już po raz dwunasty Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy organizuje Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy €žNasza Ziemia i środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem KAMIENNE ARCHIWUM ZIEMI. Oddział Świętokrzyski PIG-PIB w Kielcach organizuje konkurs dla województwa świętokrzyskiego i łódzkiego. Konkurs podzielony jest na 2 części€“ plastyczną (szkoły podstawowe kl. IV –VI) i teoretyczną (szkoły ponadpodstawowe). Część plastyczna jest po raz piąty organizowana również na Litwie. Załączamy komunikaty o konkursie i jego regulamin.

Z poważaniem Mieczysław Studencki - Kustosz Muzeum Geologicznego Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach ul. Zgoda 21

Załączniki
komunikat plastyczny 2011(doc)   966.000 KB
komunikat teoretyczny 2011(doc)   956.000 KB
REGULAMIN 1(doc)   116.000 KB
REGULAMIN 2(doc)   38.500 KB

WNIOSEK

 Wniosek na realizację zadania publicznego.

OGŁOSZENIE

Transfer technologii w rozwoju gospodarczym
na przykładzie


sektora rolno - spożywczego

25 października 2010

Łódź Instytut Europejski

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji pn. „Transfer technologii w rozwoju gospodarczym na przykładzie sektora rolno-spożywczego”, która odbędzie się w Łodzi w dniu 25 października 2010 roku.

Sektor rolnictwa stanowi jeden ze strategicznych obszarów rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego. Użytki rolne to aż 1,25 mln ha, co stanowi prawie 70% ogólnej powierzchni województwa i jest to najwyższy wskaźnik w kraju. Przemysł rolno-spożywczy reprezentowany jest przez blisko 3 tys. jednostek zatrudniających około 42 tys. osób.

W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się stały wzrost liczby gospodarstw ekologicznych, przyrost powierzchni ekologicznych, zwiększenie liczby przetwórni i upraw ekologicznych oraz wzrost powierzchni upraw z certyfikatem.

Konferencja poza przedstawieniem ogólnej sytuacji w obszarze ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego, postara się przybliżyć uczestnikom kwestie związane z bezpieczeństwem żywności, popularyzacją rolnictwa ekologicznego, współpracą biznesu z nauką, trendami i nowymi technologiami w żywieniu w XXI w.

Konferencja objęta została patronatem medialnym magazynu Newsweek Polska oraz polskiej edycji magazynu Forbes.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o kontakt do dnia 20 października 2010 r. pod numerem telefonu: 042/ 2919846 lub na jeden z adresów email: anna.kowalewska@lodzkie.pl lub agata.sarzala@lodzkie.pl.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE