główna zawartość
artykuł nr 1

KOMUNIKAT

W sprawie uruchomienia syren alarmowych w celu uczczenia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Załączniki:
Treść komunikatu 203 KB
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia 379 KB
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Skomlin w roku 2019.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 632 KB
Treść zarządzenia 268 KB
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Skomlin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przyłączy wodociągowych na części działek nr. ewid. 2153, 2154, 2156, 1569/1 (obręb Skomlin) połozonych w gminie Skomlin.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 199 KB
artykuł nr 5

Zalecenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wieluniu dotyczące upałów

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia nr 66 prognozującego wystąpienie silnego upału na terenie powiatu wieluńskiego od godz. 12:00 dnia 10.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019oraz zaleceń Wojewody Łódzkiego w związku z wydaniem ostrzeżenia II stopnia przed upałem zalecam:

-unikanie bezpośredniej ekspozycji na słońce;

-unikanie przebywania na zewnątrz, szczególnie w najbardziej upalnej porze dnia (między godziną 11.00 a 16.00);

-spożywanie dużej ilości wody,

- unikanie słodkich napojów oraz alkoholu;

- noszenie nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych;

-troska o dzieci, osoby starsze, samotne i niepełnosprawne (zwrócenie uwagi na potrzeby sąsiadów);

-troska o zwierzęta, zapewnienie im schronienia od słońca i dostępu do świeżej wody:

- planowanie podróży, jeśli to możliwe, na godziny popołudniowe;

-częstsze przerwy podczas podróży na regenerację;

-wietrzenie mieszkań w godzinach wieczornych i zamykanie okien w godzinach porannych;

-powstrzymanie się od uprawiania intensywnego sportu na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia;

-rozsądne gospodarowanie wodą – przeznaczanie jej tylko na potrzeby socjalno - bytowe, szczególnie w miejscach narażonych na suszę hydrologiczną lub niedobory wody związane z problemami infrastrukturalnymi;

- szukanie ochłody w pomieszczeniach klimatyzowanych.

Aleksandra Fajga

Dyżurny PCZK w Wieluniu

Tel 43 843 15 01