OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019.

Załączniki
Treść zarządzenia   291.937 KB
Treść ogłoszenia   1,010.870 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia   460.370 KB
Wniosek   45.000 KB
Informacja o przyznanych dotacjach   160.933 KB

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

Załączniki
Treść ogłoszenia   1,020.416 KB
Treść zarządzenia   288.544 KB
Formularz oferty   85.757 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia   409.171 KB

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia   421.697 KB
Wniosek   45.000 KB

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Skomlin z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

Załączniki
Treść sprawozdania   1.101 MB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017.

Załączniki
Treść zarządzenia wraz z ogłoszeniem   1.292 MB
Formularz oferty   85.757 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia   427.896 KB
Wniosek   45.000 KB
Informacja o przyznanych dotacjach   184.169 KB

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Skomlin z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.

Załączniki
Treść sprawozdania   1.023 MB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Skomlin w roku 2016r pn.: "Rodzinny Piknik Rowerowy"

Załączniki
Pełna treść ogłoszenia   551.300 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016.

Załączniki
Treść zarządzenia wraz z ogłoszeniem   1.242 MB
Wniosek   122.000 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia   414.366 KB
Wniosek   45.000 KB

Zarządzenie

Zarządzenie nr 95/2015 Wójta Gminy Skomlin z dnia 11 grudnia 2015r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Załączniki
Treść zarządzenia   470.688 KB
Załącznik nr 1   12.042 KB
Załącznik nr 2   68.000 KB

Zarządzenie

Zarządzenie nr 87/2015 Wójta Gminy Skomlin z dnia 27 października 2015 roku. W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2019

Załączniki
Treść zarządzenia   668.988 KB
Załącznik nr 1   35.000 KB
Załącznik nr 2   64.000 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   425.241 KB
Wniosek(doc)   45.000 KB

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Skomlin z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.

Załączniki
Treść sprawozdania(pdf)   740.498 KB

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść zarządzenia(pdf)   512.289 KB
Wniosek(doc)   31.000 KB

OGŁOSZENIE

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na 2012 rok


Informuje się, iż został przygotowany projekt Programu Współpracy Gminy Skomlin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012.
Projekt przedkładamy do konsultacji , które zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania , które odbędzie się w dniu
28 listopada 2011r. (poniedziałek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Skomlin.

Do dnia spotkania, uwagi i opinie do projektu Programu można składać:
- na piśmie, w sekretariacie w Urzędzie Gminy Skomlin,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej : sekretarz@bip.skomlin.akcessnet.net

Załącznik:
Projekt Programu Współpracy

Załączniki
Załącznik - program(doc)   60.500 KB

Organizacje pozarządowe

ANKIETA OBSZARU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY SKOMLIN z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.