główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Skomlin w roku 2019.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 632 KB
Treść zarządzenia 268 KB
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 1,011 KB
Treść zarządzenia 292 KB
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.