Rejestr wniosków w 2018r.

L.p Data wpływu wniosku Podmiot wnoszący wniosek Znak sprawy Przedmiot sprawy Data rozpatrzenia wniosku Wniosek wraz z odpowiedzą
1.

2. 02.01.2018r. Osoba fizyczna SEKR.1431.2.2018 W sprawie planowanych programów dofinansowań dla przydomowych oczyszczalni ścieków 09.01.2018r. pobierz
3.

4.

5. 12.01.2018r. Osoba fizyczna SEKR.1431.5.2018 W sprawie uchwał ustalających sposób naliczania opłaty adiacenckiej 19.01.2018r. pobierz
6.

7.

8.

9. 06.02.2018r. Osoba fizyczna SEKR.1431.9.2018 W sprawie wydatków związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 13.02.2018r. pobierz

Rejestr wniosków w 2017r.

L.p Data wpływu wniosku Podmiot wnoszący wniosek Znak sprawy Przedmiot sprawy Data rozpatrzenia wniosku Wniosek wraz z odpowiedzą

1.

31.01.2017r.

Szulc-Efekt

Sp. z o. o.

SEKR.1431.1.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej przebytych szkoleń z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

08.02.2017r.


pobierz

2.

09.02.2017r.

Szulc-Efekt

Sp. z o. o.

SEKR.1431.2.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

02.03.2017r.

pobierz

3.

22.02.2017r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

SEKR.1431.3.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej ilości wniosków o udostępnienie informacji publicznej w danych latach.

22.03.2017r.

pobierz

4.

09.01.2017r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

SEKR.1431.4.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej bezdomnych zwierząt na terenie gminy Skomlin.

02.03.2017r.

pobierz

5.

05.04.2017r.

Federacja Zielonych GAJA

SEKR.1431.5.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej usuwania azbestu.

05.04.2017r.

pobierz

6.

13.03.2017r.

Bergerat Monnoyeur
Sp. z o. o.

SEKR.1431.6.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej zakupu maszyn.

22.02.2017r.

pobierz

7.

13.03.2017r.

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

SEKR.1431.7.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej bezdomnych zwierząt.

05.04.2017r.

pobierz

8.

13.03.2017r.

Szulc-Efekt

Sp. z o. o.

SEKR.1431.8.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej oprogramowania do dokumentów planistycznych w formie elektronicznej bazodanowej.

17.05.2017r.

pobierz

9.

13.03.2017r.

Votum S. A.

SEKR.1431.9.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej statystyki z zakresu szkód w rolnictwie.

14.04.2017r.

pobierz

10.

17.03.2017r.

Osoba fizyczna

SEKR.1431.10.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej przetargów.


11.

17.03.2017r.

Osoba fizyczna

SEKR. 1431.11.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej podatku od towarów i usług.

22.03.2017r.

pobierz

12.

20.03.2017r.

GISPartner
Sp. z o. o.

SEKR.1431.12.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego.

21.03.2017r.

pobierz

13.

23.03.2017r.

Starostwo Powiatowe Wieluń

SEKR.1431.13.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej targowisk na terenie gminy.

27.03.2017r.

pobierz

14.

27.03.2017r.

Fundacja Polska Bez Granic

SEKR.1431.14.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej dotacji celowej z MEN.

27.03.2017r.

pobierz

15.

24.03.2017r.

Lexbirdge Wrocław

SEKR.1431.15.2017

Wniosek o udostępnienie informacji -wysokość dotacji przedszkoli.


16.

28.03.2017r.

Osoba fizyczna

SEKR.1431.16.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej wniosków o udostepnienie informacji publicznej do pracy magisterskiej.

05.04.2017r.

pobierz

17.

28.03.2017r.

Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności

SEKR.1431.17.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej opłat adiacenckich.

30.03.2017r.

pobierz

18.

07.03.2017r.

Wydawnictwo LektorKlett
Sp. z o. o.

SEKR.1431.18.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej szkół i przedszkoli.

10.05.2017r.

pobierz

19.

19.04.2017r.

Osoba fizyczna

SEKR.1431.19.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej Ilości dzieci w poszczególnych klasach w szkole.

04.08.2016r.

pobierz

20.

21.04.2017r.

Fundacja Promocji Bezpieczeństwa

SEKR.1431.20.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej szkół.

10.05.2017r.

pobierz

21

27.04.2017r.

Sieć Play

SEKR.1431.21.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej telefonów komórkowych i stacjonarnych.

05.05.2017r.

pobierz

22.

09.05.2017r.

Państwowa Inspekcja Pracy

SEKR.1431.22.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej urlopu wypoczynkowego Wójta Gminy.

11.05.2017r.

pobierz

23.

16.05.2017r.

Uniwersytet Łódzki

SEKR.1431.23.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej samorządowego zarządzania publicznego i rewitalizacji w polskich gminach.

18.05.2017r.

pobierz

24.

24.05.2017

Osoba fizyczna

SEKR.1431.24.2017

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej danych teleadresowych jednostek podległych, rozwoju kompetencji pracowników oraz danych kotaktowych .

05.06.2017r.

pobierz

25.

08.06.2017r.

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

SEKR.1431.25.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wspierania przedsiębiorczości wraz z aneksem

11.07.2017r.

pobierz

26.

28.06.2017r.

Instytut Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

SEKR.1431.26.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w ramach projektu badawczego pn. "Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce"

11.07.2017r.

pobierz

27.

07.07.2017r.

DATAWISE
Sp. z o. o.

SEKR.1431.27.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie danych pochodzących z rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

12.07.2017r.

pobierz

28.

10.07.2017r.

Szulc-Efekt

Sp. z o. o.

SEKR.1431.28.2017 W sprawie Samorządowego Programu Opieki nad Zabytkami, oświetlenia ulicznego i systemów ewakuacji 14.07.2017r. pobierz
29. 14.07.2017 Dr Bogusław
J. Federer
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

SEKR.1431.29.2017 W sprawie danych pracownika odpowiedzialnego za wspieranie przedsiębiorczości 24.07.2017r. pobierz
30. 17.07.2017
Osoba fizyczna SEKR.1431.30.2017 W sprawie dokumentacji projektowej przeznaczonej do realizacji inwestycji związanych z budową lokalnych oczyszczalni ścieków 24.07.2017r. pobierz
31. 17.07.2017 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego SEKR.1431.31.2017 W sprawie działań podejmowanych przez Urząd Gminy Skomlin w zakresie profilaktyki zdrowotnej w latach 2010 - 2017 26.09.2017r. pobierz
32.
33. 04.08.2017r. B2B TAX Kancelaria Doradców Podatkowych s.c. SEKR.1431.33.2017 W sprawie usług z zakresu doradztwa podatkowego świadczonych na rzecz Urzędu przez podmioty zewnętrzne 16.08.2017r. pobierz
34. 16.08.2017r. Osoba fizyczna SEKR.1431.34.2017 W sprawie usług z zakresu doradztwa prawnego świadczonych na rzecz Urzędu przez podmioty zewnętrzne 18.08.2017r. pobierz
35. 24.08.2017r. Zespół e-dworzec.pl SEKR.1431.35.2017r. W sprawie udostępnienia informacji w zakresie listy przedsiębiorców, którym udzielono zezwolenia na przewóz osób w transporcie drogowym 04.09.2017r. pobierz
36.
37. 28.08.2017r. Osoba fizyczna SEKR.1431.37.2017 W sprawie udostępnienia wykazów osób fizycznych i prawnych, którym w latach 2014, 2015 i 2016 udzielono pomocy publicznej 11.09.2017r. pobierz
38. 27.09.2017r. Osoba fizyczna SEKR.1431.38.2017 W sprawie udostępnienia informacji z zakresu wykształcenia i wynagrodzeń pracowników Urzędu, oraz w sprawie zakupu obsługi prawnej
39. 27.09.2017r. Osoba fizyczna SEKR.1431.39.2017 W sprawie ilości wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz trybu postępowania z nimi
40. 06.10.2017r. Osoba fizyczna SEKR.1431.40.2017 W sprawie zakupu usługi "SMS dla mieszkańców" oraz certyfikatu SSL dla oficjalnej witryny Urzędu 24.10.2017r. pobierz
43. 06.11.2017r. Osoba fizyczna SEKR.1431.43.2017 W sprawie wydatków na ochronę przeciwpożarową w latach 2014 - 2018 20.11.2017r. pobierz
46. 24.11.2017r. Osoba fizyczna SEKR.1431.46.2017 W sprawie zapytań ofertowych w zakresie wunajmu i serwisowania toalet sanitarnych 06.12.2017r. pobierz
47. 30.11.2017r. Osoba fizyczna SEKR.1431.47.2017 W sprawie postępowań z ustawy o zamówieniach publicznychm dotyczących doradztwa prawnego 29.12.2017r. pobierz
48. 20.11.2017r. Osoba fizyczna SEKR.1431.48.2017 W sprawie usługi doradztwa prawnego dla Urzędu 01.12.2017r. pobierz