główna zawartość
artykuł nr 1

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Wieluńskiego funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 1. Wieluń – budynek Międzyszkolnej Bursy przy ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń; 
  nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 13:00.
 2. Pątnów – budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie Pątnów 50A 98-355 Pątnów,
  nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.
 3.  Łyskornia – budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55 98-350 Biała; nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-19:00.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą radcowie prawni oraz adwokaci. Radcowie prawni świadczyć będą pomoc prawną w poniedziałki, wtorki i co drugą środę, a adwokaci w pozostałe dni.

 

Bezpłatne Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich dla mieszkańców powiatu wieluńskiego

 

Zapraszamy na  bezpłatne  porady prawne i obywatelskie mieszkańców powiatu wieluńskiego. Możliwość skorzystania z porad prawnych kierowana jest przede wszystkim do osób nieposiadających środków finansowych na skorzystanie z pomocy kancelarii.