PODZIAŁ GMINY NA SOŁECTWA

Lp.

Sołectwa

Liczba mieszkańców

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

Sołtys

1.

BOJANÓW

147

Bojanów

Zadole

Anna Bielawska

2.

BRZEZINY

157

Brzeziny

Kazimierz

Wiesława Podeszwa

3.

KLASAK DUŻY

105

Klasak Duży

Klasak Mały

Katarzyna Jasiak

4.

MARĘŻE

48

Maręże

Barbara Głowienkowska

5.

SKOMLIN I

956

Skomlin ( część )

Wanda Spodymek

6.

SKOMLIN II

742

Skomlin ( część )

Edward Zaręba

7.

TOPLIN

202

Toplin

Ług

Stanisław Żółtaszek

8.

WALENCZYZNA

60

Walenczyzna

Zbigniew Strózik

9.

WICHERNIK

394

Wichernik

Wygoda

Magdalena Musiał

10.

WRÓBLEW

575

Wróblew

Smugi

Józef Spodymek

11.

ZBĘK

218

Malinowka

Zbęk

Złota Góra

Katarzyna Wiśniewska


Dostępne kategorie:
Statut Sołectw