artykuł nr 26

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Skomlin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN ze złączem kablowym na części działek nr ewid. 169, 114, 176 (obręb Maręże) położonych w Gminie Skomlin.

artykuł nr 27

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wszczętego w dniu 09.10.2018r. na wniosek Powiatu Wieluńskiego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E. 

Załączniki:
Treść obwieszczenia 406 KB
artykuł nr 28

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowe elektroenergetycznej linii kablowej nN ze złączem kablowym na części działek nr ewid. 2646, 2305/7 (obręb Skomlin) położonych w Gminie Skomlin.

artykuł nr 29

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mokrsko wydał postanowienie znak: GKOiD.6220.4.2018.TK.5 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km"

Załączniki:
Treść obwieszczenia 394 KB
artykuł nr 30

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km"

Załączniki:
Treść obwieszczenia 500 KB