artykuł nr 1

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.

Załączniki:
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych 35 KB
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019r. O zarejestrowanych listach kandydatów na sposłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 MB
POSTANOWIENIE NR 72/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 50 KB
INFORMACJA w sprawie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Skomlin 11 KB
Zawiadomienie Wójta Gminy Skomlin z dnia 9 maja 2019r. O sporządzeniu spisu wyborców 173 KB
Postanowienie nr 53/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dn. 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Skomlin 130 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Skomlin o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 40 KB
Informacja Komisarza wyborczego w Sieradzu II z dnia 29 kwietnia 2019r. O dodatkowym zgłoszeniu kandydatów i losowaniu 29 KB
Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 10 kwietnia 2019r. W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów posłów Parlamentu Europejskiego w Gminie Skomlin 691 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 24 KB
Wniosek o sporządzenie aktu do głosowania przez pełnomocnika 28 KB
Informacja odnośnie głosowania przez pełnomocnika 17 KB
UCHWAŁA NR 46/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym 743 KB
UCHWAŁA NR 45/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego 798 KB
UCHWAŁA NR 41/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głososwania MB
UCHWAŁA NR 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej MB
UCHWAŁA NR 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych 441 KB
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 225 KB
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wraz z kalendarzem wyborczym 437 KB
USTAWA z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy 355 KB