artykuł nr 1

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017r.

Załączniki:
Sprawozdanie za 2017 rok MB
artykuł nr 2

Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r.

Załączniki:
Sprawozdanie za 2016 rok MB
artykuł nr 3

Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015r.

Załączniki:
Sprawozdanie za 2015 rok MB
artykuł nr 4

Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014r.

Załączniki:
Sprawozdanie za 2014 rok(pdf) MB