artykuł nr 1

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wygrała firma:

EKO-REGION Sp. z o.o.
ul. Bawelniana 18
97- 400 Bełchatów


Spółka będzie odbierała odpady w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skomlin.

Odpady zebrane od mieszkańców z  terenu gminy Skomlin oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych trafiają do instalacji  RIPOK Dylów A, 98-330 Pajęczno.

Odbiór odpadów z folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Zbieraniem folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych zajmuje się firma EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów ul. Bawełniana 18 97-400 Bełchatów - dział przemysłowy tel.: 44 633-08-15.