artykuł nr 1

Rada Gminy Skomlin

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującej ordynacji wyborczej. Jej kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu. Sesje zwyczajne odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skomlinie.