artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna – skład osobowy 
- kadencja 2018-2023

 

1.  Andrzej Wesoły - Przewodniczący

2.  Halina Kamińska - Z-ca Przewodniczącego

3.  Michał Hucz

4.  Magdalena Idasiak

5.  Czesław Radziszewski

6.  Grażyna Spodymek