artykuł nr 1

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie Rady Gminy Skomlin z dnia 27.12.2012r. W sprawie zapisów w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) w zakresie narzucenia systemu odbioru i gospodarowania odpadami w naszej Gminie.

Załączniki:
Treść oświadczenia(pdf) 120 KB