artykuł nr 1

Zarządzenie nr 306/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 listopada 2018r.

 Zarządzenie nr 306/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 listopada 2018r. W sprawie instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 305/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 listopada 2018r.

Zarządzenie nr 305/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 listopada 2018r. W sprawie zakładowego planu kont.

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 304/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 listopada 2018r.

Zarządzenie nr 304/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 listopada 2018r. W sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędy Gminy w Skomlinie

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 303/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 listopada 2018r.

Zarządzenie nr 303/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 listopada 2018r. W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Załączniki:
Treść zarządzenia 13 MB
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 101/2016 Wójta Gminy Skomlin z dnia 5 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 101/2016 Wójta Gminy Skomlin z dnia 5 stycznia 2016r. W sprawie zakładowego planu kont.