artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 10 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Załączniki:
Treść zarządzenia 398 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 03 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 03 września 2021 r. w sprawie plany finansowego urzędu jst na 2021 r.

Załączniki:
Treść zarządzenia 602 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Skomlin do placowek oświatowych umożliwiających realizacje obowiązku szkolnego lub nauki, w przypadku dowozu realizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożraniczego IVECO i powołania komisji przetargowej

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

Załączniki:
Treść zarządzenia 236 KB