artykuł nr 1

Jednostki pomocnicze

Sołectwo

Sołtys

Statut sołectwa

BOJANÓW

Anna Bielawska

Pobierz

BRZEZINY

Wiesława Podeszwa

Pobierz

KLASAK

Katarzyna Jasiak

Pobierz

MARĘŻE

Barbara Głowienkowska

Pobierz

SKOMLIN I

Wanda Spodymek

Pobierz

SKOMLIN II

Edward Zaręba

Pobierz

TOPLIN

Stanisław Żółtaszek

Pobierz

WALENCZYZNA

Piotr Idasiak

Pobierz

WICHERNIK

Magdalena Musiał

Pobierz

WRÓBLEW

Józef Spodymek

Pobierz

ZBĘK

Katarzyna Wiśniewska

Pobierz