artykuł nr 1

Budżet na 2021 r.

Uchwała nr XXIII/132/2020 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

artykuł nr 2

Budżet na 2020 r.

Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

artykuł nr 3

Budżet na 2019r.

Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018r. W sprawie uchwalenia budżetu na 2019r.

artykuł nr 4

Budżet na 2018r.

Uchwała nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

artykuł nr 5

Budżet na 2017r.

Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok