artykuł nr 1

W sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy w Skomlinie...

Uchwała Nr III/21/2002 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 28 grudnia 2002r. W sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy w Skomlinie Nr II/14/2002 z dnia 02.12.2002 W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

artykuł nr 2

Uchwała Nr III/20/2002

Uchwała Nr III/20/2002 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 28 grudnia 2002r.

artykuł nr 3

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu...

Uchwała Nr III/19/2002 Rady Gminy w Skomlinie z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r.

artykuł nr 4

W sprawie zarządzenia wyborów do organów ...

Uchwała Nr III/18/2002 Rady Gminy w Skomlinie z dnia 28 grudnia 2002 r. W sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie gminy Skomlin .

artykuł nr 5

W sprawie przystąpienia do opracowania...

Uchwała Nr III/17/2002 Rady Gminy w Skomlinie z dnia 28 grudnia 2002 r. W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skomlin.

Dostępne kategorie:
IV Kwartał