artykuł nr 1

W sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego,...

Uchwała Nr XIII/61/2004 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 29 marca 2004r. W sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami za

artykuł nr 2

W sprawie obniżenia wysokości wskaźników...

Uchwała Nr XIII/60/2004 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 29 marca 2004r. W sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, na podstawie których oblicza się wysokość dodatków mieszkaniowych.

artykuł nr 3

W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi...

Uchwała Nr XIII/59/2004 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 29.03.2004r. W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

artykuł nr 4

W sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Skomlin na...

UCHWAŁA NR XIII/58/2004 Rady Gminy Skomlin Z dnia 29 marca 2004 r. W sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Skomlin na 2004 r.