artykuł nr 1

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/84/2004 RADY GMINY W SKOMLINIE z dnia 30 grudnia 2004 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

artykuł nr 2

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/83/2004 RADY GMINY W SKOMLINIE z dnia 30 grudnia 2004 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

artykuł nr 3

W sprawie unieważnienia uchwały nr XVII/78/2004...

Uchwała Nr XVIII/82/2004 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 30 grudnia 2004r. W sprawie unieważnienia uchwały nr XVII/78/2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r. i zaciągnięcia kredytu z Banku Spółdzielczego w Białej Od

artykuł nr 4

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu...

UCHWAŁA NR XVIII/81/2004 RADY GMINY w SKOMLINIE z dnia 30 grudnia 2004 r.W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

artykuł nr 5

W sprawie uchwalenia rocznego programu...

Uchwała Nr XVIII/80/2004 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 30 grudnia 2004r.W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.