artykuł nr 1

W sprawie uchwalenia przystąpienia do...

UCHWAŁA NR XXIX/134/2006 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skomlin w zakresie wyznaczenia obszarów przestr

artykuł nr 2

W sprawie powołania członka Rady Społecznej...

Uchwała nr XXIX /133/2006 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 marca 2006r. W sprawie powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie.

artykuł nr 3

W sprawie odwołania członka Rady Społecznej...

Uchwała nr XXIX /132/2006 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 marca 2006 r. W sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie.

artykuł nr 4

W sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie...

Uchwała nr XXIX/131/2006 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 marca 2006 r. W sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie długoterminowego kredytu.

artykuł nr 5

W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego...

Uchwała nr XXIX/130/2006 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 marca 2006 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie za 2005 rok.