artykuł nr 1

Budżet 2004r.

UCHWAŁA NR XIII/58/2004 RADY GMINY W SKOMLINIE Z dnia 29 marca 2004 r. W sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Skomlin na 2004 r.