artykuł nr 1

W sprawie wyznaczenia kandydata i jego stałego ...

UCHWAŁA NR V/27/2007 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 23 marca 2007r. W sprawie wyznaczenia kandydata i jego stałego zastępcy do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy.

artykuł nr 2

W sprawie powiadomienia Pani Jadwigi Kowalek...

UCHWAŁA NR V / 26/2007 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 23 marca 2007r. W sprawie powiadomienia Pani Jadwigi Kowalek – Sekretarza Gminy Skomlin o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego

artykuł nr 3

W sprawie powiadomienia Pani Jadwigi Madeja...

UCHWAŁA NRV/25/2007 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 23 marca 2007r. W sprawie powiadomienia Pani Jadwigi Madeja – Skarbnika Gminy Skomlin o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

artykuł nr 4

W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy...

UCHWAŁA NR V/24/2007 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 23 marca 2007r.W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Skomlin na rok 2007r.

artykuł nr 5

W sprawie uchwalenia „Regulaminu ...

UCHWAŁA NR V/23/2007 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 23 marca 2007r. W sprawie uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007r.”