artykuł nr 1

W sprawie ustalenia regulaminu określającego...

UCHWAŁA NR XXVI/ 156/ 2009 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 30 marca 2009 r. W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

artykuł nr 2

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/155/2009 RADY GMINY SKOMLIN Z dnia 30 marca 2009r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

artykuł nr 3

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi...

UCHWAŁA NR XXVI/154/2009 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2009 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu przy realizacji wspólnych zadań

artykuł nr 4

W sprawie zatwierdzenia projektu systemowego ...

UCHWAŁA NR XXVI /153/ 2009 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 30 marca 2009r. W sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Teraz My – Aktywna integracja w Gminie Skomlin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

artykuł nr 5

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXV/152/2009 RADY GMINY SKOMLIN Z dnia 25 luty 2009r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.