artykuł nr 1

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

UCHWAŁA XXXVII/196/2009 RADY GMINY SKOMLIN Z dnia 30 grudnia 2009 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

artykuł nr 2

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy...

UCHWAŁA NR XXXVII/195/2009 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Skomlin i jej organów na 2010 rok

artykuł nr 3

w sprawie uchwalenia rocznego programu...

UCHWAŁA NR XXXVII/194/2009 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

artykuł nr 4

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ...

UCHWAŁA NR XXXVII /193/2009 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

artykuł nr 5

opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w...

UCHWAŁA NR XXXVII /192/2009 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 30 grudnia 2009 r. opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu poprzez likwidację Pracowni Prątka Gruźlicy