artykuł nr 1

W sprawie zmian budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA XXXIX/206/2010 RADY GMINY SKOMLIN Z dnia 29 marca 2010 r. W sprawie zmian budżetu na 2010 rok

artykuł nr 2

W sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy...

UCHWAŁA NR XXXIX/205/2010 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 29 marca 2010r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011

artykuł nr 3

W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny...

UCHWAŁA NR XXXIX/204/2010 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności lokalu użytkowego

artykuł nr 4

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego...

UCHWAŁA NR XXXIX /203/2010 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie za rok 2009

artykuł nr 5

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego...

UCHWAŁA NR XXXIX/202/2010 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 29 marca 2010r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie za rok 2009