artykuł nr 1

Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 czerwca 2011r.

Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 czerwca 2011. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2011 - 2020.

artykuł nr 2

Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 czerwca 2011r.

Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 czerwca 2011r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

artykuł nr 3

Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 czerwca 2011r.

Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 czerwca 2011r. W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Skomlin.

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 306 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia...

Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 czerwca 2011r. W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

artykuł nr 5

Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 czerwca 2011r.

Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 czerwca 2011r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 173 KB