artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/86/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2012r.

Uchwała Nr XVI/86/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2012r. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skomlin.

artykuł nr 2

Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2012r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 

artykuł nr 3

Uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2012r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 - 2020.

artykuł nr 4

Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2012r. W sprawie funduszu sołecketowy 2013.

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 134 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2012r. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skomlin.