artykuł nr 1

Budżet 2012r.

Uchwała nr XVI/69/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 stycznia 2012r. W sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.