artykuł nr 1

Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2013r. W sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

artykuł nr 2

Uchwała nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2013.

Uchwała nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2013. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2014 - 2022.

artykuł nr 3

Uchwała nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2013r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

artykuł nr 4

Uchwała nr XXXIV/199/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIV/199/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2013r. W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Skomlin i jej organów na 2014 rok.

artykuł nr 5

Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2013r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.