artykuł nr 1

Uchwała nr XL/237/2014 Rady Gminy Skomlin 29 września 2014r.

Uchwała nr XL/237/2014 Rady Gminy Skomlin 29 września 2014r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) MB
artykuł nr 2

Uchwała nr XL/236/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 września 2014r.

Uchwała nr XL/236/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 września 2014r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2014 - 2014

artykuł nr 3

Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 września 2014r.

Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 września 2014r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 352 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr XL/234/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 września 2014r.

Uchwała nr 234/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 września 2014r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 300 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr XL/233/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 września 2014r.

Uchwała nr XL/233/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 września 2014r. W sprawie przekazania środków finansowych Policji

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 233 KB