artykuł nr 1

Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 24 czerwca 2015r.

Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 24 czerwca 2015r. W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Załączniki:
Treść uchwały 247 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 24 czerwca 2015r.

Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 24 czerwca 2015r. W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

Załączniki:
Treść uchwały 150 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 24 czerwca 2015r.

Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 24 czerwca 2015r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie za 2014 rok.

artykuł nr 4

Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 24 czerwca 2015r.

Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 24 czerwca 2015r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

artykuł nr 5

Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 24 czerwca 2015r.

Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 24 czerwca 2015r. W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Załączniki:
Treść uchwały 243 KB