artykuł nr 1

Uchwała RIO Nr IV/38/2020

Uchwała Nr IV/38/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Skomlin.

Załączniki:
Treść uchwały 24 KB
Treść uchwały MB
artykuł nr 2

Uchwała RIO Nr IV/358/2019

Uchwała nr IV/358/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Skomlin.

Załączniki:
Treść uchwały 521 KB
artykuł nr 3

Uchwała RIO Nr IV/357/2019

Uchwała nr IV/357/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Skomlin na 2020 rok.

Załączniki:
Treść uchwały 380 KB
artykuł nr 4

Uchwała RIO Nr IV/356/2019

Uchwała nr IV/356/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skomlin.

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 5

Uchwała RIO Nr IV/163/2019

Uchwała Nr IV/163/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skomlin za I półrocze 2019 roku.

Załączniki:
Treść uchwały 83 KB