artykuł nr 1

Uchwała RIO Nr IV/44/2021

Uchwała RIO Nr IV/44/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Skomlin.

Załączniki:
Treść uchwały 23 KB
Treść uchwały 74 KB
artykuł nr 2

Uchwała RIO Nr IV/362/2020

Uchwała Nr IV/362/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skomlin.

Załączniki:
Treść uchwały 16 KB
Treść uchwały 70 KB
artykuł nr 3

Uchwała RIO Nr IV/363/2020

Uchwała Nr IV/363/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Skomlin w na 2021 rok.

Załączniki:
Treść uchwały 14 KB
Treść uchwały 51 KB
artykuł nr 4

Uchwała RIO Nr IV/364/2020

Uchwała Nr IV/364/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Skomlin.

Załączniki:
Treść uchwały 14 KB
Treść uchwały 65 KB
artykuł nr 5

Uchwała RIO Nr IV/185/2020

Uchwała Nr IV/185/2020 z dnia 4 września 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skomlin za I półrocze 2020 roku.

Załączniki:
Treść uchwały 15 KB
Treść uchwały 77 KB