artykuł nr 1

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 14 czerwca 2016r.

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 14 czerwca 2016r. W sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Skomlin

Załączniki:
Treść uchwały 326 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 14 czerwca 2016r.

Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 14 czerwca 2016r. W sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Skomlin na lata 2016 - 2020.

artykuł nr 3

Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 14 czerwca 2016r.

Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 14 czerwca 2016r. W sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie.

Załączniki:
Treść uchwały 241 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 14 czerwca 2016r.

Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 14 czerwca 2016r. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Załączniki:
Treść uchwały 705 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 14 czerwca 2016r.

Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 14 czerwca 2016r. W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skomlin.