artykuł nr 1

Uchwała nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r.

Uchwała nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r. W sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 2

Uchwała nr XLIII/235/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r.

Uchwała nr XLIII/235/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 3

Uchwała nr XLIII/234/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r.

Uchwała nr XLIII/234/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Załączniki:
Treść uchwały 361 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr XLIII/232/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r.

Uchwała nr XLIII/232/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:
Treść uchwały 543 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr XLIII/231/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r.

 Uchwała nr XLIII/231/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Załączniki:
Treść uchwały 179 KB