artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Jadwigi Kowalek