artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie Elżbiety Dybka