artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pani Jadwigi Kowalek