artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pani Jadwigi Kowalek

Dostępne kategorie:
Sekretarz
Skarbnik