artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe - Andrzej Wesoły

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe - Andrzej Żółtaszek

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe - Artur Smok

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Kiczka

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe - Halina Kamińska