artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Łęgosz