artykuł nr 11

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Załączniki:
Wniosek 45 KB
Treść zarządzenia 422 KB
artykuł nr 12

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Skomlin z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

Załączniki:
Treść sprawozdania MB
artykuł nr 13

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017.

artykuł nr 14

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

artykuł nr 15

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.