artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Jadwigi Madeja