artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie - Elżbiety Dybka