artykuł nr 1

Kontrola

Kontrola prawidłowości wykonywania przez Wójta zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w zakresie ewidencji ludności, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia kontroli.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne(pdf) 514 KB