artykuł nr 1

Kontrola RIO

Kontrola wybranych zagadnień z okresu 2009 - I półrocze 2011 roku, dotycząca przede wszystkim: kontroli finansowej, prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych, gospodarki kasowej, realizacji dochodów z majątku oraz podatków lokalnych, udzielania zamówień publicznych, wydatków inwestycyjnych oraz ewidencji i inwentaryzacji majątku.