artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Skomlin za rok 2014

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Skomlin na początek kadencji 2014 - 2018