artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wizytacja w ramach PROW 2007 - 2013 operacji "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomlinie wraz z wyposażeniem"

artykuł nr 2

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy Oddział w Sieradzu

Kontrola dotycząca poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach gospodarki komunalnej

Załączniki:
Zalecenia pokontrolne 275 KB
Wnioski pokontrolne 379 KB
artykuł nr 3

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wizytacja operacji "Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie"

artykuł nr 4

Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział Zamiejscowy Sieradz

Kontrola problemowa z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego.